Projekty UE

REALIZOWANE PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ.

1. Inauguracja projektu PL-Ukr

Realizacja działania nr.1

2. Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu

3. Jezuicka Perła Podkarpacia w Starej Wsi – ochrona dziedzictwa kulturowego.

4.Jezuicka Perła Południa – ochrona dziedzictwa kulturowego.

5. TRANSGRANICZNA WYMIANA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO – MYCZKOWCE, MAŁA DOMASZA.

6. Transgraniczna wymiana kulturalno – turystyczna – Księża Jezuici w Starej Wsi i Gmina Drienica.

7. Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu – szansa dla ciężko chorych dzieci.