5 dla Gminy Miejsce Piastowe oraz List

Drodzy Mieszkańcy Gminy Miejsce Piastowe,

 

Przedstawiam Wam pierwszą z dziesięciu „5tek – Dobry Program Gminy Miejsce Piastowe”. Jest to przemyślany, realny Program Wyborczy trafiający do wszystkich mieszkańców Naszej Gminy.  Program opracowałam wraz z kandydatami na Radnych do Rady Gminy Miejsce Piastowe, na podstawie własnych obserwacji w oparciu o ich cenne wskazówki oraz moją własną diagnozę sytuacji gminy i jego otoczenia. Jest to nasz autorski program. Koncentruję się w nim przede wszystkim na sprawach strategicznych i najistotniejszych dla naszej całej społeczności. Celowo pomijam zadania i inwestycje z poszczególnych miejscowości bo one są wymienione w kolejnych dziewięciu „5tkach” dla każdej miejscowości z osobna, które także będę Państwu po kolei prezentować.

W moim programie skupiam się na promocji gminy, rozwoju gospodarczym i rozwiązaniu problemu bezrobocia, wyludniania i marginalizacji naszych terenów poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje, stosowaniu ulg i zachęt podatkowych, aktywnym wspieraniu funkcjonowania istniejących małych i średnich przedsiębiorców, uprzywilejowanym traktowaniu lokalnych przedsiębiorców, wspomaganiu aktywności i samozatrudnienia mieszkańców itd. a tym samym tworzeniu miejsc pracy dla ludzi.

Jest oczywistym, że bez pozyskania środków zewnętrznych realizacja jakiegokolwiek celu będzie utrudniona. Dlatego moim priorytetem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych zarówno z budżetu państwa, unii europejskiej poprzez ogłaszane programy regionalne i krajowe – a w tym mam doświadczenie – jak i realizacja zadań inwestycyjnych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Dołożę wszelkich starań, by zostało złożonych jak najwięcej wniosków i aby wykorzystano wszelkie możliwe źródła finansowania zewnętrznego.

Chcę aktywnie pracować nad pozyskaniem potencjalnego inwestora zewnętrznego. Inwestorzy pozyskani dzięki aktywności władz samorządowych oznaczają pracę i podatki, podatki z kolei to pieniądze, których w budżecie gminy brakuje. Praca to też pieniądze tyle że w budżetach domowych mieszkańców, a dalej usługodawców i handlowców – mam pieniądze to kupuję (konsumuję) i inwestuję automatycznie dając pracę innym. Tym samym napędzam lokalną gospodarkę a ona rozwój miasta. Władza ma dodatkowo wspomagać funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorców, ułatwiać im życie systemem zniżek i ulg, drogami dojazdowymi itp.

Zapraszam serdecznie na spotkania przedwyborcze, które odbędą się w każdej miejscowości naszej Gminy.