Otwarcie i poświęcenie kompleksu boisk w Miejscu Piastowym

19 października 2017 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia kompleksu boisk oraz ciągu nowych pracowni informatycznych wraz z serwerownią.