YES ! YES ! YES ! Upragniony Certyfikat.

Człowiek całe życie się uczy….. wreszcie nadszedł oczekiwany Certyfikat. Na 2018 r. założyłam sobie kilka bardzo ważnych priorytetów ….. Zdanie prestiżowego egazaminu i podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania to był w kolejności 3 ważny punkt… A o pierwszym i drugim już wkrótce napiszę….Jak na razie na wysokich obrotach jak zwykle