Spotkanie w Gminie Dydnia

28W dniu 28 marca 2017 r odbyło się spotkanie z Panią Dorotą Chilik – Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektorem Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Pani Dorota Chilik od wielu lat zajmuje się pozyskiwaniem środków na inwestycje, a od 2016 r kieruje Departamentem Działań Delegowanych, który zajmuje się wykorzystaniem środków na działania wdrażane między innymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, takie jak:  transfer wiedzy i działalność informacyjną, usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałania – wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
Tematem spotkania były inwestycje realizowane na terenie Gminy Dydnia przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – remonty drogi wojewódzkiej w Jabłonce, Dydni, Niebocku oraz budowa chodników przy drodze wojewódzkiej. Od dwóch lat gminy podkarpackie współfinansują takie zadania – Gmina Dydnia także (uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego z 2 lutego 2016 r.).
Pani Dorota Chilik mówiła również o działalności departamentu, którego jest dyrektorem oraz o możliwości pozyskania środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania w ramach programu LEADER realizowanego na terenie powiatu brzozowskiego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na działalność grup nieformalnych np. Kół Gospodyń Wiejskich na tzw. inkubatory kulinarne oraz tworzenie lokalnych produktów.
Była również mowa o promocji Podkarpacia, o możliwości pozyskania środków na działania promujące lokalne produkty, wydarzenia kulturalne w Polsce i za granicą.

tekst i zdjęcia Gmina Dydnia